avís legal

Contingut i ús

L'ús del lloc web www.psicoemprende.es es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb la seva utilització, vostè accepta les condicions d'ús.
Psicoemprende.es es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats en els seus servidors.

 

Política de privacitat i LSSICE

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Psicoemprende.es informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

Les dades personals que es sol·liciten en www.Psicoemprende.es, són necessaris per a facilitar la tramitació i gestió de les comandes.
Psicoemprende garanteixen la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic: consulta@psicoemprende.es.

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts del lloc web www.Psicoemprende.es (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat de AsDesign Estudi Web, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual.

El recull, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de AsDesign Estudi Web, i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual.

les marques, rètols, signes distintius o logotips del web referenciat són titularitat de AsDesign Estudi Web. i estan degudament registrats, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d'informació, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització per part del titular d'aquest contingut.

La posada a disposició dels textos, dades i dibuixos o gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web.

 

Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española.

    carro